Støyfrie motorstyringer - en unik problemløser

I en årrekke har forskere søkt å finne en løsning på alle de problemer tradisjonelle frekvensomformere fører med seg. Løsningen har vært her en tid, og er godt kjent spesielt i sykehusmiljøer og andre miljøer som stiller strenge krav til det tekniske utstyret. Nå er den her i den nye og forbedrede versjon G2, med størrelser opp til 15kW. 

Den patenterte turtalls regulatoren løser alle tidligere kjente problemer med hensyn til elektrisk støy, jordstrømmer, hørbar motorstøy, lagerskader, mm. I tillegg har applikasjoner med denne type omformere en bedre totalvirkningsgrad enn en applikasjon med tradisjonelle frekvensomformere.

Hemmeligheten ligger i de to patententerte teknikkene: 
- NFO (naturlig feltorientering) 
- Sinus switch (ren sinuskurve ut til motoren)

              Signalet fra NFO sinus til motoren er en ren sinuskurve